Acorn Studio - copy - copy
Acorn Studio - copy - copy
Acorn Studio - copy - copy - copy
Acorn Studio - copy - copy - copy - copy
KONTAKT-HOME
DATENSCHUTZ

Ochrona danych 

Ochrona danych w skrócie

Do czego wykorzystywane sa dane?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia, że strona internetowa jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo w każdej chwili i bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mozesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w zakladce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na ten temat. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzedzia do analizy zewnetrznych dostawcow tresci

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfingu jest zazwyczaj anonimowa; zachowania podczas surfingu nie można przypisać do Ciebie. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Polityce Prywatności w sekcji „Moduły stron trzecich i narzędzia analityczne”.

Możesz zrezygnować z tej analizy. O możliwościach zgłoszenia sprzeciwu poinformujemy Ciebie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym wyjaśnieniem dotyczącym ochrony danych osobowych.

W przypadku korzystania z tej strony internetowej gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się identyfikować osobiście. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może podlegać lukom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwagi do organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

fruittech GmbH
Marktstraße 24
A-4760 Raab
Telefon: +43 7764 81430
Fax: +43 7764 81430-15
E-Mail: office@nullfruittech.at

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Twoja wyraźną zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Masz prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych (austriacki organ ds. ochrony danych, Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń, telefon: +43 1 531 15 – 202525, e-mail: dsb@nulldsb.gv.at) w sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych.

Prawo do przekazywania danych

Masz prawo do tego, że dane, które są przez nas automatycznie przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych Twoich danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy oraz celu przetwarzania, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W każdej chwili mozesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w zakladce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec poczty reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej strony internetowej zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianej korespondencji lub wysyłaniu pocztą elektroniczną spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookies sesyjne”. Są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawianiu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach lub ogólnie je wykluczać tak jak i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, których sobie życzysz (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznego i optymalnego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych) są przechowywane, to są one oddzielnie rozpatrywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Serwer-Log-Dane

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Stosowany system operacyjny
  • Adres URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych
  • Czas trwania żądania serwera
  •  Adres IP

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza kontaktowego wraz z podanymi przez Ciebie danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu opracowania Twojego zapytania oraz w razie pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach nawiązania kontaktu opiera się na zastosowaniu środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas przez czas trwania współpracy handlowej, tak aby mogły zostać wykorzystane do opracowania i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz w przypadku pytań uzupełniających. Ponadto tylko te dane, które są absolutnie niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub obowiązki w zakresie przechowywania, będą przechowywane maksymalnie przez okres 7 lat po zawarciu umowy lub rozwiązaniu stosunków handlowych.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z oferty lub usługi, dla której się zarejestrowales. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być dostarczone w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. w zakresie naszych usług lub w przypadku zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Ciebie w ten sposób.

Dane wprowadzone podczas rejestracji będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonego przetwarzania danych.

Dane zbierane podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo jestes zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie usuwane. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (danych dotyczących klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe związane z korzystaniem z naszych stron internetowych (dane użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia mu rachunku.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu współpracy handlowej. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

4. Narzedzia do analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i jej reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Spowoduje to skrócenie przez Google adresu IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie on przesłany do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektorych funkcji tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika), a Google przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony, aby uniemożliwić zbieranie informacji o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ds. ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji ” demograficznych znakow” Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z interesujących reklam Google i danych odwiedzających od osób trzecich. Informacje te nie mogą być powiązane z żadną konkretną osobą. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć za pomocą ustawień reklamowych na koncie Google lub ogólnie zakazać Google Analytics gromadzenia danych w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Statystyki WordPress’a

Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie WordPress Stats do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

Stats WordPress używa plików cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Pliki cookie statystyk WordPress pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia.

Pliki „Statystyki WordPress” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawianiu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczać i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu swoich danych w przyszłości, klikając na ten link, aby w swojej przeglądarce ustawić opcję „opt-out cookie”: https://www.quantcast.com/opt-out/.

W przypadku usunięcia plików cookie z komputera należy ponownie ustawić opcję „opt-out cookie”.

Google AdSense

Ta strona internetowa wykorzystuje Google AdSense, usługę integracji reklam Google Inc. („Google”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Google AdSense wykorzystuje również tzw. web beacons (niewidzialną grafikę). Za pomocą tych sygnalizatorów internetowych, informacje takie jak ruch odwiedzających na tych stronach mogą być oceniane.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne o korzystaniu z tej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz dostarczanie formatów reklamowych są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez użytkownika.

Pliki cookie AdSense są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i jej reklamy.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Google Analytics Remarketing

Nasze witryny korzystają z funkcji Remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami urządzeń krzyżowych Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja pozwala Google Analytics Remarketing połączyć reklamowe grupy docelowe z możliwościami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób interesujące, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do potrzeb użytkownika w zależności od jego poprzedniego użytkowania i zachowania podczas surfowania po jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablet lub komputer PC).

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądarki internetowej i aplikacji z kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik loguje się za pomocą konta Google.

Aby wesprzeć tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google ID użytkownika, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i stworzenia docelowych odbiorców dla reklamy między urządzeniami.

Użytkownik może trwale zrezygnować z ponownego wprowadzania reklam/ kierowania do określonego odbiorcy na różne urządzenia, rezygnując ze spersonalizowanej reklamy na koncie Google, korzystając z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Dane zgromadzone na Twoim koncie Google będą agregowane wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą mozesz przekazać lub odwołać Google (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są skonsolidowane na koncie Google (np. z powodu braku konta Google lub sprzeciwu wobec konsolidacji), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Dalsze informacje oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking (śledzenie konwersji Google)

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords używamy tzw. śledzenia konwersji. Gdy klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po upływie 30 dni i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony tej strony internetowej, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane z pliku cookie Conversion są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali Conversion Tracking. Klienci będą znali całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednakże, nie otrzymają oni informacji, które pozwolą im zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego użycia, wyłączając cookie Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w zakładce User Preferences. Nie zostaniesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Pliki „Conversion cookies” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i jej reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię, kiedy pliki cookie są ustawione i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki cookie w określonych przypadkach lub ogólnie je wyłączała i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez osobę lub przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową przy użyciu różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę wejdzie na nią. Do celów analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu odwiedzającego stronę internetową na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani, że ma miejsce analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami w zakresie zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed spamem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć w następujących linkach: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Piksel na Facebooku

Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzających Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji.

Pozwala nam to na śledzenie zachowania użytkowników strony po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy, poprzez kliknięcie na reklamę na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony internetowej, anonimowe i nie możemy wyciągać żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych Facebooka. Może to pozwolić Facebookowi na serwowanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na to wykorzystanie danych nie możemy mieć wpływu my, jako operator strony internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w sekcji Advertisement Settings na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę opartą na treści Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Newsletter

Dane z Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn (Newsletter) oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą gromadzone lub wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wpisane do formularza rejestracyjnego newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na przechowywanie danych, adresów e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link „Rezygnacja z subskrypcji” w zakladce Newsletter. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane przechowywane u nas w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usunięte po anulowaniu newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego).

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek ze strony YouTube obsługiwanej przez Google. Strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube dowie się, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, możesz pozwolić, aby YouTube bezpośrednio kojarzył Twoje zachowanie podczas surfowania z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu YouTube o ochronie danych osobowych na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Unsere Website nutzt Plugins des Videoportals Vimeo. Anbieter ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wenn Sie eine unserer mit einem Vimeo-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Zudem erlangt Vimeo Ihre IP-Adresse. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht bei Vimeo eingeloggt sind oder keinen Account bei Vimeo besitzen. Die von Vimeo erfassten Informationen werden an den Vimeo-Server in den USA übermittelt.

Wenn Sie in Ihrem Vimeo-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie Vimeo, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Vimeo-Account ausloggen.

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo unter: https://vimeo.com/privacy.

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google będzie wiedział, że adres IP użytkownika został użyty w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Dalsze informacje na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwości wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

KONTAKT-HOME
Wir produzieren und entwickeln Maschinen zur Veredelung von Lebensmitteln.
About Block II
Image is not available